Agenda

04 oktober 2023

In 4 jaar tijd krijg je zowel theoretische kennis als praktisch inzicht in haptotherapeutische processen. Er wordt vooral ervaringsgericht geleerd obv directe feedback. Je persoonlijke ontwikkeling als (beroep)persoon staat centraal. Het is een ontmoetingsgerichte begeleidingsvorm waarbij je jezelf inzet als ‘middel’.

04 oktober 2023

Wat vragen wij?
Durven kijken naar jezelf op haptonomische wijze. Tijdens de studiedagen besteden we veel aandacht aan zelf-verkenning en jouw persoonlijke ontwikkeling tot beroepspersoon. Je zal veel van de lesstof op jezelf moeten betrekken. Deze post-hbo-opleiding vergt dan ook de nodige inzet. Je moet naar jezelf durven en willen kijken, je moet gemotiveerd zijn om eigen processen aan te gaan. Dit kost weliswaar veel inspanning, maar levert je als persoon ook veel op.

24 oktober 2023

Creatieve ruimte   “….  En hoe nu (verder)?”………………   Herken je dat? Dat je bezig bent met je cliënt en op een bepaald moment denkt… en nu? Hoe dan verder? Het kan zijn dat het plezier en je vrijheid gaat verliezen als je je ‘onthand’ voelt als begeleider. Dan kan je naar je intervisiegroep en

31 oktober 2023

Vitaal in contact   Workshop Chi Neng Qigong en haptonomie   In deze workshop krijg je een introductie in de Chi Neng Qigong op basis van haptonomische principes. Chi Neng Qigong is een medische vorm van Qigong, afkomstig uit China. Deze meditatie in beweging is eenvoudig te leren en zeer effectief om de eigen energie

06 november 2023 - 07 november 2023

Betekenis geven aan dit grote onzichtbare verlies Inhoud Eén op de vier vrouwen krijgt te maken met een miskraam. Kinderloosheid treft vele vrouwen en mannen in de kern van hun wezen en raakt diepliggende, kwetsbare emoties. Het is dan ook hard werken, te rouwen om de kinderen die er niet zijn. Ieder mens rouwt op zijn

07 november 2023

Training begeleiding van pubers en jong adolescenten  “Puberteit: als je ouders vervelend beginnen te doen”   Inleiding Zodra in een mensenleven zich, door de intrede van de puberteit, de adolescentie aandient staan de puber en zijn omgeving dikwijls turbulente jaren te wachten. Als gevolg van veranderingen in het brein en in het hormonaal stelsel van

07 november 2023

Lezingenreeks over de Puberteit Twee ochtenden live of Online Zodra in een mensenleven zich, door de intrede van de puberteit, de adolescentie aandient staan de puber en zijn omgeving dikwijls turbulente jaren te wachten. Als gevolg van veranderingen in het brein en in het hormonaal stelsel van de puber veranderen zijn lichaam, denken, voelen en

09 november 2023 - 04 december 2023

Genderidentiteit: hij/zij – hem/haar – zijn/haar – die – hen – hun   Kleur bekennen, in het mogen zijn wie je werkelijk bent en wilt zijn.   Een groot verlangen van veel transgender personen is om te mogen zijn wie ze werkelijk zijn. De ‘standaard’ zwart – wit indeling van een man-zijn en een vrouw-zijn

22 november 2023

Lezing ‘Angst; de emotie van groei’ (Live) Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

22 november 2023

Lezing ‘Angst; de emotie van groei’ (Online) Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

22 november 2023

Themadag Angst; de emotie van groei   Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

22 november 2023

Tweedaagse nascholing ‘Angst; de emotie van groei’   Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen

24 november 2023

Dialoogtraining Een training om je te verdiepen in de technische vaardigheden die behoren tot het domein van de dialoog! Het begrip ‘dialoog’ wordt nogal eens losjes gebruikt, alsof het een vrijblijvend tweegesprek is waarin iedereen mag zeggen wat hij denkt. Maar vanuit de theorie over de dialoog betekent zo’n gesprek een uiterst gedisciplineerde manier van

07 december 2023

Familieopstellingen Met Trauma   Inleiding Wil jij verdieping in je werk en jezelf? Werken met familieopstellingen is een welkome aanvulling voor haptotherapeuten, haptonomisch counselors, coaches, andere professionals en belangstellenden. Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven of dat van je cliënten, die bijdragen aan oplossingen bij vragen, moeilijkheden,

15 december 2023

De houding van liefdevolle onverschrokkenheid Een training waarin je leert om razendsnel patronen van mensen te doorzien en die te benoemen, op een liefdevol onverschrokken wijze. Wanneer je mensen begeleidt is het belangrijk je te bekwamen in glashelder communiceren. Daarbij hoort confronteren. Hoe mooier je de boodschap verpakt, hoe moeilijker je het je cliënt maakt

09 januari 2024

Lezing Psychotrauma (Live of Online) Wanneer iemand een situatie meemaakt die hij als levensbedreigend of heel schokkend ervaart brengt dit hevige gevoelens van kwetsbaarheid en angst met zich mee.  Soms zijn deze gevoelens zo overweldigend dat ze diepe sporen nalaten in iemands psyche. De psyche is dan ernstig gewond geraakt. We spreken dan ook van een psychotrauma.  

09 januari 2024

De weg naar herstel via Haptonomische begeleiding (met de theorie en praktijk van de  Polyvagaal daarin verwerkt) en familieopstellingen. Inleiding Wanneer iemand een situatie meemaakt die hij als levensbedreigend of heel schokkend ervaart, brengt dit hevige gevoelens van kwetsbaarheid en angst met zich mee. Soms zijn deze gevoelens zo overweldigend dat ze diepe sporen achterlaten

15 januari 2024 - 29 januari 2024

Waarnemen Ik zie ik ruik  ik proef  ik hoor en ik voel ……….. Wat neem ik/jij waar, wat word ik/jij je gewaar….? Wat kunnen we daarin van elkaar leren. Waarnemen is een essentieel onderdeel van begeleider zijn in je professie.      Vanuit onze ontmoetingsgerichte begeleiding nemen we subjectief waar. Dat kan niet anders omdat jij altijd

18 januari 2024

Training: ‘out of the bank’ – spelen met de middelen Inleiding: Herken je dat ook? Je bent opgeleid om mensen individueel te begeleiden, veelal in je eigen praktijkruimte, één op één. De cliënt komt met een ontwikkelvraag. Samen onderzoek je wat de betekenis is van deze ontwikkelvraag in de ontwikkeling van de cliënt en je

29 maart 2024

De houding van liefdevolle onverschrokkenheid Een training waarin je leert om razendsnel patronen van mensen te doorzien en die te benoemen, op een liefdevol onverschrokken wijze. Wanneer je mensen begeleidt is het belangrijk je te bekwamen in glashelder communiceren. Daarbij hoort confronteren. Hoe mooier je de boodschap verpakt, hoe moeilijker je het je cliënt maakt