Agenda

04 oktober 2022

In 4 jaar tijd krijg je zowel theoretische kennis als praktisch inzicht in haptotherapeutische processen. Er wordt vooral ervaringsgericht geleerd obv directe feedback. Je persoonlijke ontwikkeling als (beroep)persoon staat centraal. Het is een ontmoetingsgerichte begeleidingsvorm waarbij je jezelf inzet als ‘middel’.

04 oktober 2022

Wat vragen wij?
Durven kijken naar jezelf op haptonomische wijze. Tijdens de studiedagen besteden we veel aandacht aan zelf-verkenning en jouw persoonlijke ontwikkeling tot beroepspersoon. Je zal veel van de lesstof op jezelf moeten betrekken. Deze post-hbo-opleiding vergt dan ook de nodige inzet. Je moet naar jezelf durven en willen kijken, je moet gemotiveerd zijn om eigen processen aan te gaan. Dit kost weliswaar veel inspanning, maar levert je als persoon ook veel op.

20 oktober 2022

Wil jij verdieping in je werk en jezelf? Werken met familieopstellingen is een welkome aanvulling voor haptotherapeuten, haptonomisch counselors, coaches, andere professionals en belangstellenden. Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven of dat van je cliënten, die bijdragen aan oplossingen bij vragen, moeilijkheden, problemen, pijn, of verlangens. Of aan steeds opnieuw terugkerende thema’s, patronen of herhaling van gebeurtenissen in je leven (bijvoorbeeld op je werk, binnen je relatie, -je familie of ten aanzien van je gezondheid), waar je op een andere wijze nog geen antwoorden op hebt gekregen.

04 november 2022

Familieopstellingen Met Trauma   Inleiding Wil jij verdieping in je werk en jezelf? Werken met familieopstellingen is een welkome aanvulling voor haptotherapeuten, haptonomisch counselors, coaches, andere professionals en belangstellenden. Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven of dat van je cliënten, die bijdragen aan oplossingen bij vragen, moeilijkheden,

11 november 2022

Haptotherapie in de palliatieve fase Twee dagen voor verdieping als vervolg op de nascholing ‘Omgaan met kanker’. Inleiding In de tweedaagse nascholing ‘Omgaan met kanker’ is er stilgestaan bij de levensprocessen die de cliënt met kanker door kan maken en welke mogelijkheden er vanuit de haptotherapie zijn om hem of haar hierin te ondersteunen. Er

21 november 2022

Wat is ouderverstoting?  Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder van de andere ouder heeft overneemt en dat beeld uiteindelijk gaat ervaren als van hemzelf zijnde. Het kind wijst als gevolg daarvan deze ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed

21 november 2022

Wat is ouderverstoting?  Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder van de andere ouder heeft overneemt en dat beeld uiteindelijk gaat ervaren als van hemzelf zijnde. Het kind wijst als gevolg daarvan deze ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed

23 november 2022

Themadag Angst; de emotie van groei   Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

23 november 2022

Lezing ‘Angst; de emotie van groei’ (Online) Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

23 november 2022

Lezing ‘Angst; de emotie van groei’ (Live) Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

23 november 2022

Tweedaagse nascholing ‘Angst; de emotie van groei’   Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen

05 december 2022 - 14 april 2023

Het proces van menswording komt voort uit relatie. De mens is een existentieel gericht wezen dat geen relaties heeft maar relatie is (vlgs de filosofen Levinas, Buber, Heidegger). Dat betekent dat er een voortdurende wisselwerking is tussen hem en zijn omgeving en dat zij elkaar beïnvloeden. Leven is samenleven. Je ontplooit jezelf door en met

26 januari 2023 - 07 februari 2023

Waarnemen   Ik zie ik ruik  ik proef  ik hoor en ik voel ………..    Wat neem ik/jij waar, wat word ik/jij je gewaar….? Wat kunnen we daarin van elkaar leren. Waarnemen is een essentieel onderdeel van ons vak als haptonomisch begeleider.       Vanuit onze ontmoetingsgerichte begeleiding nemen we subjectief waar. Dat kan niet anders omdat jij

16 maart 2023

Genderidentiteit: hij/zij – hem/haar – zijn/haar – die – hen – hun   Kleur bekennen, in het mogen zijn wie je werkelijk bent en wilt zijn.   Een groot verlangen van veel transgender personen is om te mogen zijn wie ze werkelijk zijn. De ‘standaard’ zwart – wit indeling van een man-zijn en een vrouw-zijn