Agenda

03 september 2022

Oriëntatie Haptonomie   Een juiste keuze maken voor een opleiding, een cursus of aanbod van het ITH vraagt een goede oriëntatie op wie wij zijn, wat onze visie is en waar we als Instituut voor staan. Om je hierin tegemoet te komen organiseren we 2x per jaar een Oriëntatie Toegepaste Haptonomie waarin we onze visie

05 september 2022

Informatiebijeenkomst (LIVE)   Belangstelling in onze haptonomie opleiding of in wat haptonomie voor jou kan betekenen? Is uw interesse gewekt voor de haptonomie in het algemeen of voor een haptonomie opleiding? Dan zijn onze informatiebijeenkomsten een uitstekende gelegenheid om u goed te oriënteren. U kunt dan uitgebreid kennismaken met ons instituut, onze visie op haptonomie

05 september 2022 - 13 april 2023

Het proces van menswording komt voort uit relatie. De mens is een existentieel gericht wezen dat geen relaties heeft maar relatie is (vlgs de filosofen Levinas, Buber, Heidegger). Dat betekent dat er een voortdurende wisselwerking is tussen hem en zijn omgeving en dat zij elkaar beïnvloeden. Leven is samenleven. Je ontplooit jezelf door en met

09 september 2022

Familieopstellingen Met Verlies en Rouw   Inleiding Wil jij verdieping in je werk en jezelf? Werken met familieopstellingen is een welkome aanvulling voor haptotherapeuten, haptonomisch counselors, coaches, andere professionals en belangstellenden. Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven of dat van je cliënten, die bijdragen aan oplossingen bij

14 september 2022

Training voor therapeuten en counselors die starten met hun eigen praktijk of hun praktijkvoering willen professionaliseren. Bij het opzetten van een eigen beroepspraktijk komt een hoop kijken. Je begint eens met rond kijken hoe je collega’s dat doen. Hoe zien de websites er uit, welke teksten staan er op en welk tarief hanteren ze eigenlijk?

19 september 2022

Informatiebijeenkomst   Belangstelling in onze haptonomie opleiding of in wat haptonomie voor jou kan betekenen? Is uw interesse gewekt voor de haptonomie in het algemeen of voor een haptonomie opleiding? Dan zijn onze informatiebijeenkomsten een uitstekende gelegenheid om u goed te oriënteren. U kunt dan uitgebreid kennismaken met ons instituut, onze visie op haptonomie en

21 september 2022

Inleiding Wanneer iemand een situatie meemaakt die hij als levensbedreigend of heel schokkend ervaart, brengt dit hevige gevoelens van kwetsbaarheid en angst met zich mee. Soms zijn deze gevoelens zo overweldigend dat ze diepe sporen achterlaten in iemands psyche. De psyche is dan ernstig gewond geraakt. We spreken dan van een psychotrauma. Iemand met een

21 september 2022

Lezing Psychotrauma (Live of Online) Wanneer iemand een situatie meemaakt die hij als levensbedreigend of heel schokkend ervaart brengt dit hevige gevoelens van kwetsbaarheid en angst met zich mee.  Soms zijn deze gevoelens zo overweldigend dat ze diepe sporen nalaten in iemands psyche. De psyche is dan ernstig gewond geraakt. We spreken dan ook van een psychotrauma.  

23 september 2022

Online-workshop – Van kwetsbaarheid naar Kwaliteit Word je wel eens verlegen, onthand of ongemakkelijk als iemand met een beperking bij je komt. Of merk je dat je de beperking het liefst wilt negeren? Blijf je vanuit verwondering en openheid de ontmoeting aangaan of voel je minder bewegingsvrijheid als begeleider? Deze training is een uitnodiging om

27 september 2022

In 4 jaar tijd krijg je zowel theoretische kennis als praktisch inzicht in haptotherapeutische processen. Er wordt vooral ervaringsgericht geleerd obv directe feedback. Je persoonlijke ontwikkeling als (beroep)persoon staat centraal. Het is een ontmoetingsgerichte begeleidingsvorm waarbij je jezelf inzet als ‘middel’.

27 september 2022

Wat vragen wij?
Durven kijken naar jezelf op haptonomische wijze. Tijdens de studiedagen besteden we veel aandacht aan zelf-verkenning en jouw persoonlijke ontwikkeling tot beroepspersoon. Je zal veel van de lesstof op jezelf moeten betrekken. Deze post-hbo-opleiding vergt dan ook de nodige inzet. Je moet naar jezelf durven en willen kijken, je moet gemotiveerd zijn om eigen processen aan te gaan. Dit kost weliswaar veel inspanning, maar levert je als persoon ook veel op.

04 november 2022

Familieopstellingen Met Trauma   Inleiding Wil jij verdieping in je werk en jezelf? Werken met familieopstellingen is een welkome aanvulling voor haptotherapeuten, haptonomisch counselors, coaches, andere professionals en belangstellenden. Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven of dat van je cliënten, die bijdragen aan oplossingen bij vragen, moeilijkheden,

11 november 2022

Haptotherapie in de palliatieve fase Twee dagen voor verdieping als vervolg op de nascholing ‘Omgaan met kanker’. Inleiding In de tweedaagse nascholing ‘Omgaan met kanker’ is er stilgestaan bij de levensprocessen die de cliënt met kanker door kan maken en welke mogelijkheden er vanuit de haptotherapie zijn om hem of haar hierin te ondersteunen. Er

21 november 2022

Wat is ouderverstoting?  Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder van de andere ouder heeft overneemt en dat beeld uiteindelijk gaat ervaren als van hemzelf zijnde. Het kind wijst als gevolg daarvan deze ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed

21 november 2022

Wat is ouderverstoting?  Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder van de andere ouder heeft overneemt en dat beeld uiteindelijk gaat ervaren als van hemzelf zijnde. Het kind wijst als gevolg daarvan deze ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed

23 november 2022

Lezing ‘Angst; de emotie van groei’ (Live) Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

23 november 2022

Lezing ‘Angst; de emotie van groei’ (Online) Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

23 november 2022

Themadag Angst; de emotie van groei   Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en

23 november 2022

Tweedaagse nascholing ‘Angst; de emotie van groei’   Inleiding Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen

16 maart 2023

Genderidentiteit: hij/zij – hem/haar – zijn/haar – die – hen – hun   Kleur bekennen, in het mogen zijn wie je werkelijk bent en wilt zijn.   Een groot verlangen van veel transgender personen is om te mogen zijn wie ze werkelijk zijn. De ‘standaard’ zwart – wit indeling van een man-zijn en een vrouw-zijn