Wat is haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met intermenselijke relaties. Hoe ga ik om met anderen? Kan ik daarbij mezelf zijn? Eigenlijk gaat het om bewustzijn van jezelf, juist in de omgang met anderen. Via de ander leer je jezelf kennen. Daardoor heeft een haptonomisch begeleider veel te maken met communicatie tussen mensen, met ontmoeting en aanraking.

Haptonomie is de basiswetenschap van interpersoonlijk affectief gedrag in relatie en interactie!

Mensen hebben van nature de behoefte om samen te leven met andere mensen. In de filosofie wordt de samenleving direct gekoppeld aan mens-zijn. Leven is samenleven, zijn is samenzijn. Het is alsof ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als we ons in de haptonomie bezighouden met de optimalisering van mens-zijn, dan zijn we tegelijkertijd bezig met een optimalisering van de samenleving. Haptonomie is derhalve niet specifiek op de mens als individu gericht, maar via de mens op de wereld waarin deze mens leeft, werkt, woont etc.

Belangrijk daarin is hoe die mens zich voelt en wat hij beleeft als individu binnen die wereld met andere mensen. En juist die gevoelens worden, vaak noodzakelijkerwijze, regelmatig naar de achtergrond gedrongen omdat het individuele de voorkeur heeft gekregen boven het samen zijn.

Mensen hebben andere mensen nodig om zichzelf te leren kennen. Niet door naar binnen gericht te leven, maar meer door naar buiten gericht te zijn. Je zelf leren kennen door de ander. Het is immers de ander die voor jou de spiegel is waarin je jezelf kunt herkennen.

Haptonomische begeleiding is een onderdeel van haptonomie. Een haptotherapeut zet zijn/haar kennis en vaardigheden in bij het begeleiden van cliënten. Hij/zij geeft mensen de mogelijkheid tot groei en ontplooiing.
Deze vorm van begeleiden is heel duidelijk en concreet en zeker niet ‘vaag’ of ‘zweverig’.

Deze soort van begeleiding is gericht op voelen èn denken, om de juiste samenwerking hiertussen. Wij geven dat handen en voeten met ons theoretisch kader, waardoor de haptotherapeut de theorie en praktijk met elkaar leert verbinden.

 

 

Haptotherapie-op-de-kaart

Haptotherapie-op-de-kaart is een platform waar informatie te vinden is voor studenten die de opleiding volgen tot Haptotherapeut, potentiële cliënten, verwijzers en haptotherapeuten. Veel geregistreerde haptotherapeuten, alle opleidingen en alle beroepsverenigingen zijn hier op 1 plaats te vinden.

Kijk gerust eens rond op de site www.hapto.nl

 

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH mei 2024

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief