Begeleiden van mensen met kanker

Wat kun je als haptotherapeut betekenen? 

Waar worstelen cliënten mee als ze te horen krijgen dat ze kanker hebben? Wat helpt hen om antwoorden te vinden om balans in hun leven te vinden ook al zijn ze ziek? Hoe kunnen ze leren vragen wat ze nodig hebben zodat anderen hen kunnen helpen hun ziekte te dragen? Hoe kunnen ze ontdekken waar ze kracht uit putten om hun leven opnieuw vorm te geven? 

Binnen deze nascholing verdiepen we ons in de vraag wat we als haptotherapeut kunnen betekenen voor de cliënten in verschillende fases van het proces dat ze doormaken.

Inleiding

De wereld staat voor uw cliënt op zijn kop als hij te horen krijgt dat hij kanker heeft. Hij krijgt te maken met lichamelijke pijn, lijden en afname van vitaliteit, met het innemen van andere posities en het maken van keuzes. Het toekomstperspectief is plotseling onzeker en het besef van eindigheid krijgt een heel concrete betekenis. Vaak is er daardoor sprake van het doormaken van een existentiële crisis waarin iemand weer een weg moet vinden in een wereld die voor hem voorgoed veranderd is. Gevoelens als onzekerheid en angst maar ook boosheid en verdriet, machteloosheid en eenzaamheid kunnen in heftige mate opspelen. Ook voor de mensen om de cliënt heen heeft deze ziekte veel impact.

Er ontstaat een speciale situatie als duidelijk is dat iemand niet meer beter wordt; we spreken dan van de palliatieve fase. Deze kan nog geruime tijd duren, maanden tot zelfs (langer dan) een jaar. Deze periode brengt een eigen problematiek en dynamiek met zich mee: leven met de eindigheid in zicht is voor de cliënt én de mensen in zijn leefwereld een ingrijpend en intens gebeuren.

Voor de cliënt is het heel belangrijk dat hij gesteund en gedragen wordt door de familie en vrienden om hem heen. Een lastige en soms moeilijke opgave door de verschillende posities waar de cliënten en hun dierbaren in terecht komen.

Het is voor de cliënt een hele kunst om zich staande te houden als er zoveel gebeurt in zijn leven. Toch kan deze ziekte ook een kans bieden om tot een nieuwe balans te komen en hernieuwde zingeving van het leven. De innerlijke kracht wordt aangesproken en - ook als hij niet meer beter kan worden - heeft de mens met kanker daarin wat te bieden aan zijn omgeving.

Doel en opzet

Deze driedaagse nascholing is gericht op inzicht in de levensprocessen die de cliënt met kanker door kan maken en op een passend haptotherapeutisch aanbod hierbij. De betekenis van haptotherapeutische begeleiding en de ervaringen van cliënten hiermee komen aan bod. Juist het voelen van deze betrokken benadering direct aan het lichaam dat zoveel te verduren heeft, kan van grote betekenis zijn. Om nabij te kunnen zijn in de palliatieve fase, is het belangrijk om er weet van te hebben welke plaats en betekenis de dood heeft voor jezelf, in je eigen leven.  

We gaan in de praktijk met elkaar aan de gang om te ontdekken wat haptotherapie kan betekenen voor cliënten die om moeten gaan met lichamelijk lijden, andere posities en perspectieven. We onderzoeken welke mogelijkheden wij hebben om de cliënt te ondersteunen in het omgaan met de vaak heftige emoties en gemoedsbewegingen. Samenwerking met andere hulpverleners komt daarbij ook aan bod.

We besteden aandacht aan het begeleiden van de cliënt in zijn zoektocht hoe hij om wil gaan met zichzelf maar ook met zijn omgeving. Dit is immers van grote betekenis in het verloop van het ziekteproces. Hoe begeleiden we cliënten die, naast behoefte aan ondersteuning bij herstel en aanpassen aan de nieuwe situatie, vragen hebben om tot een hernieuwde betekenisgeving van hun leven en zingeving te komen. En wat kunnen we betekenen voor mensen die niet meer beter worden?

Na afloop van de nascholing bent u beter in staat om via de haptotherapie en in samenwerking met andere hulpverleners uw cliënt in dit intensieve levensproces te begeleiden. 

Literatuur ter voorbereiding

(De gevraagde literatuur wordt u per mail ter voorbereiding van de nascholing toegestuurd. Het staat u uiteraard vrij de literatuur aan te schaffen, maar dit is dus niet verplicht).

Verplichte literatuur

  • Tonny van Banning. Helende handen bij kanker. Haptotherapie, complementaire zorg als ondersteuning bij de behandeling en verwerking van kanker. Hoofdstuk 8 in: Plooij EC, redactie: Gevoel voor Leven. Haptotherapeuten over hun werk. Blaricum Van der Veer Media; 2007. Pagina 127 - 138
  • Pool, G. Persoonsgerichte en existentiële psychotherapie. Hoofdstuk 20 in: Haes, H. de, Gualthérie van Weezel, L. en Sanderman R. Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor professionals. Koninklijke Van Gorcum, Assen. 3e geheel herziene druk 2017. Pagina 335 – 352
  • Wiel, Harry van de en Jan Wouda. Communicatie in de palliatieve fase. Bohn Stafleu van Loghem, Houten/Diegem, 1999.
  • Swaay, AM van. Communicatie in de palliatieve fase. Vragen die te weinig gesteld worden. In: Pallium 2003 (jaargang 5, sept./okt. 2003, pag. 20-24)

Aanbevolen literatuur

Concreet

Deze nascholing wordt verzorgd door:

  • Winnie Gunsing, haptotherapeut met ervaring in het begeleiden van mensen met kanker. Praktijkdocent ITH.
  • Agnes van Swaay, haptotherapeut met ervaring in het begeleiden van mensen met kanker. Onderzoeker: promotieonderzoek ‘Haptotherapie voor mensen met kanker’.

Data:  15 en 29 november, 13 december 2024

Tijd: 10.00- 17.00 uur

Doelgroep: Haptotherapeuten en studenten uit het laatste studiejaar van de verschillende Haptotherapie-opleidingen in NL.

Locatie: ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen (zie de website voor routebeschrijving en parkeertips)

Investering: € 795 incl. koffie/thee, lunch en studiemateriaal (verplichte literatuur)

VVH accreditatie: is aangevraagd

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH mei 2024

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

+