Loslaten en herpositioneren

“LOSLATEN EN HERPOSITIONEREN”

INLEIDING

Ons uitgangspunt is dat leven samenleven is. De mens wordt bewogen en beweegt zichzelf vanuit de betrokkenheid met anderen. Vanuit dat gegeven kan men groeien in zijn menszijn naar een meer open zijnswijze, of, zoals Frans Veldman sr. het benoemt, de ontgrensde zijnswijze.

In de ontgrensde zijnswijze (“uit de boeien bevrijd’) is de existentiële geborgenheid gefundeerd op de zekerheid, die hij dient te verwerven door zijn bestaansbekrachtiging en het feit – dat daarvan uitgaande- de optimale zelfontplooiing, binnen de kaders van het Mede-Mens zijn zich een Samen-Zijn vermag voltrekken.

Het individu verkeert alsdan in een mede-zijn met de ander (de anderen), zonder dat hij zichzelf daarin verliest of daarin verloren loopt, dan wel daar afhankelijk van wordt.

                                 Bron: F. Veldman: Levenslust en Levenskunst, blz. 286.

Gedurende je leven samen met anderen ontwikkelen zich verlangens, behoeften, wensen, verwachtingen, frustraties, teleurstellingen, normen en waarden, beweegredenen etc.

Dit worden interne motieven en op basis hiervan maken we keuzes in het leven. Keuzes om verder te groeien en te ontwikkelen en om vorm, inhoud en betekenis aan ons leven te geven. Dan hebben we bepaalde gewenste situaties voor ogen en daarop baseren we de keuzes die we maken. Daarbij kun je denken aan studierichtingen, werk en wel of geen carrière, aan partnerkeuze, vriendenkeuze, aan wel of geen kinderwens, aan woon-werk-situaties etc.

Daarnaast komen ook teleurstellingen, tegenslagen en onverwachte en vaak ook ongewenste situaties op je levenspad. Leven is beweging. Dan kun je denken aan overlijden van een kind-partner-ouder, aan ontslag, aan ziekte, aan verlies van lichaamsfuncties, verlies van bewegingsmogelijkheden (letterlijk en figuurlijk), aan scheiding die de ander initieert en niet jouw keuze is. Denk hierbij ook aan maatschappelijke veranderingen (multiculturele samenleving, angst voor dreiging (aanslagen) etc). Dan kom je voor een mogelijke ongewenste situatie zonder keuzevrijheid. En dan is de vraag: hoe ga je daarmee om.

VERANDERING

Onder verandering verstaan we een situatie die in een andere toestand (hoedanigheid) komt. Al of niet gewenst, gekozen, gewild.

Elke verandering in algemene zin vraagt om een herpositionering. Door een veranderende situatie en/of omgevingsfactor moet je jezelf opnieuw positioneren naar de nieuwe situatie en de oude loslaten. Soms gaat dat soepel en soms is dat een moeizaam proces, afhankelijk van de aanwezige (affectieve) ontwikkeling.

Elke verandering kan een kans zijn tot groei en verdere rijping. Dat gaat echter niet altijd vanzelfsprekend. Gekoppeld aan ruimte en beweging zou je kunnen zeggen dat je bij een verandering de neiging voelt om terug te vallen naar een situatie waarin je het gevoel hebt dat je jezelf kunt verzamelen, dat je weer vat hebt op jezelf, de situatie en/of de ander. Je voelt je dan meer veilig en je hebt weer meer bewegingsruimte en bewegingsvrijheid. Elke verandering doet een appèl op je aanwezige bagage. Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn begrippen die hierin een essentiële rol spelen.

Veranderingen zijn zo gekoppeld aan het leven dat iedereen er me te maken krijgt, of je wilt of niet. Sommigen zijn zo vanzelfsprekend dat je het niet altijd als een verandering ervaart. Het hoort dan bij je leven. Dan denk ik aan overgang van levensfasen, het opgroeien van je kinderen, etc. Dat het kind het ene moment nog niet kan staan en lopen en daarna wel ligt in de lijn van de verwachtingen maar het is een grote verandering in het leven van het kind, maar ook die van de ouder / opvoeder.

Iedere levensfase heeft een ander accent en het loslaten van ieder fase gaat gepaard met omgaan met veranderingen. Daarnaast kunnen in iedere levensfasen veranderingen optreden die te maken hebben met maatschappelijke en/of persoonlijke situaties.

Op maatschappelijk niveau kun je denken aan:

 • Nederland is geen Nederland meer maar een deel van Europa (grensoverschrijdend). Dat kan globaliseringangst oproepen.
 • Verschillende culturen door elkaar. De multiculturele samenleving vraagt flexibiliteit. Het kan ook vreemdelingenangst oproepen.
 • Veranderende wetgevingen. Zekerheden vallen weg, angst voor het onbekende en omgaan met onzekerheid.

Op persoonlijk gebied kun je denken aan:

 • Uitdagingen in het contact met anderen, zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheden en taken voor elkaar binnen een familie (bv mantelzorg) en daarin ook de balans behouden met goede zorg voor jezelf.
 • Moeite met loslaten van de verwachtingen van de ander(en), en deze ook durven uitspreken, maar die jezelf niet belangrijk vindt. Hoe kies je dan voor jezelf.
 • Ziekte en gezondheid, het omgaan met een ziekte, verlies van (lichamelijke) functies en het omgaan met de dood van een dierbare of iemand uit je directe omgeving.
 • Werksituaties, het omgaan met verlies van arbeid (o.a. ontslag), verlies van arbeidsvreugde, veranderende arbeidsomstandigheden;
 • Angst voor het onbekende.

Zo kun je vele aspecten opnoemen die een loslaten en herpositionering vraagt van de individu. Want iedere verandering vraagt een andere positie inname. Maar wat maakt nu dat de ene persoon daar makkelijker mee om kan gaan dan een ander. Wat heeft dat te maken met de mens- ontwikkeling die ieder persoon gehad heeft en waar hij nu staat in zijnsontwikkeling.

Doel

Om meer zicht op te krijgen op deze veranderingsprocessen hebben we deze 2-daagse nascholing ontwikkeld. Vele vraagstukken en hulpvragen uit de therapeutisch praktijk hebben te maken met omgaan met verandering. Hoe star of hoe soepel kan de cliënt een ander positie innemen, wat heeft hij nodig om anders (vrijer) om te gaan met de vraagstukken uit het leven. Welke ontwikkelingsvraag ligt ten grondslag van ieder individu en hoe kunnen we een veranderingsproces aanbieden met ons haptonomisch aanbod. Dit aanbod werken we op en buiten de bank uit.

In de kern heeft dit vaak met verlies te maken, maar wil je die heel specifiek in de breedste zin uitwerken naar meer diepgang en verbreding, verwijzen we je door naar de training “Leven met verlies en rouw”.

Werkwijze

 • Op de eerste dag gaan we in de ochtend de theorie (Ontwikkelingsschema, Ruimte, Beweging en Relatie) uitwerken hoe we zicht kunnen krijgen op het omgaan met loslaten, veranderingen en herpositioneren

Daarna gaan we in de praktijk oefenen met de procesmatige begeleiding van loslaten en veranderingsprocessen. Hoe kun je de middelen inzetten ten dienste van het ontwikkelingsproces van de cliënt en welk nadrukken spelen hierin een rol

 • De tweede dag gaan we het aanbod en de uitwerking daarvan verdiepen naar aanleiding van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek, op en buiten de bank, met diverse werkvormen.

Literatuurtip: Trauma en herstel van Judith Herman.

Resultaten

De deelnemer heeft na deze 2-daagse:

 • Inzicht in de veranderingsprocessen en wat dat met zich meebrengt
 • Inzicht hoe Ruimte, Beweging en Relatie, gekoppeld aan het OWS, een rol spelen in waarnemen en deze vertalen naar een aanbod
 • Inzicht hoe de haptonomische aanbod een rol kan spelen bij deze vraagstukken in diverse werkvormen op en buiten de bank
 • Inzicht in het loslaten en herpositioneringsproces.

Concreet

Trainer: Monique van Bilderbeek is docent aan het ITH, trainer en haptotherapeut; 

Data: 15 en 29 augustus 2024, van 10.00 – 17.00 uur

Doelgroep: Haptotherapeuten (i.o.), Haptonomisch Counselors (i.o.) en overige professionals.

Investering: € 595,- incl. koffie/thee, lunch en studiemateriaal

Locatie: ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen (zie de website voor routebeschrijving en parkeertips)

Accreditatie: VVH 21 punten, de NFG erkent de accreditatie, NVPA

 

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH mei 2024

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

+