4-daagse (Psycho)Trauma…en de weg naar herstel 25-09-24

<Terug

En hoe de polyvagaal theorie van Porges zich verhoudt tot de haptonomie!!

 

Inleiding van deze training

 Wanneer iemand een situatie meemaakt die hij als levensbedreigend of heel schokkend ervaart, brengt dit hevige gevoelens van kwetsbaarheid en angst met zich mee.

Soms zijn deze gevoelens zo overweldigend dat ze diepe sporen achterlaten in iemands systeem. Je hele systeem bestaat uit verschillende aspecten die we kunnen onderscheiden maar niet los van elkaar kunnen zien. Wanneer iemand beschadigd is in gevoelens is de psyche ernstig gewond geraakt. We spreken dan van een psychotrauma.

Iemand met een psychotrauma kan zich jaren na de bedreigende gebeurtenis nog net zo angstig voelen als op dat moment zelf.

Hij kan doorlopend waakzaam zijn, snel opvliegend reageren of juist gevoelloos lijken.

Een psychotrauma heeft ook een grote impact op het lichaam en kan o.a. veranderingen in de hersenen tot gevolg hebben.

Helaas wordt psychotrauma nog te weinig herkent en het gedrag dat eruit voortkomt soms betitelt als bv oppositioneel opstandig gedrag of ADHD.

Wie goed naar de mens achter deze etiketten durft te kijken kan soms wel eens tot een heel ander inzicht komen en daarmee een andere benadering kiezen.

  

Opzet

Dag 1

In de ochtend wordt er door een lezing aandacht besteedt aan wat psychotrauma is; welke factoren bijdragen aan het ontstaan daarvan; welke sporen een psychotrauma in de hersenen kan achter laten; wat de signalen zijn van een mogelijk achterliggend psychotrauma; uit welke fasen de begeleiding tot herstel bestaat en hoe je als hulpverlener aan dit herstel kan bijdragen.

In de middag gaan we verder naar de begeleidingsvormen van cliënten met een trauma.

Een cliënt met psychotrauma zal soms stress ervaren in zijn systeem en soms weinig meer kunnen ervaren. Door overlevingsstrategieën is er een manier ontwikkeld om met het trauma om te kunnen gaan. Deze strategieën waren helpend en hebben gewerkt. In het hier en nu worden deze strategieën vaak juist een rem om te kunnen ontwikkelen.

Het ervaren van stress is een algemeen begrip geworden waarin vaak wordt geduid dat men zich niet goed voelt. Je hebt stress nodig om te kunnen ontwikkelen. Ervaren dat ‘iets’ niet goed’ voelt heeft tot gevolg dat je in beweging komt om te veranderen. Zolang je goed zicht hebt op je stressniveau en welke factoren dit beïnvloedt ben je in staat om je ruimte en beweging groter te maken en te zorgen voor veilige verbindingen met je omgeving

In de polyvagaaltheorie (Porges) wordt uitgelegd wat stress met ons systeem doet op het niveau van je autonome (onbewust) zenuwstelsel. Inzicht in deze theorie helpt je verder bewust te worden van je lijf en het systeem dat je lijf reguleert. Door dit bewustzijn hoe jouw systeem werkt en hoe je vermogen tot verbinden met de ander wordt beïnvloed door deze autonome systemen ben je in staat dit mee te nemen in de verbinding met de ander.

In de haptonomie werken aan den lijve in verbinding met de ander. Daar waar het veilig voelt kan de ander zich openen voor contact om zo de relatie en de bevestigende aanraking te gaan ervaren om te komen tot een de mens die hij is. 

Leren en ontwikkelen doe je (net) buiten je comfortzone. Om dit proces van de ander te begeleiden moet je ook zicht hebben op je eigen comfortzone. Waar voel jij je vrij en waar wordt je ruimte beperkt, welke beweging is vanzelfsprekend en vertrouwd en welke voelt nog stroef.  En ben je in staat verbinding met de ander aan te gaan.

Deze inzichten zijn een mooie aanvulling binnen je begeleidingen en heel toepasbaar voor je cliënten om meer zicht te hebben hoe zij zich bewegen binnen verbindingen met de ander(en).

Dag 2

Gaan we, ook via casuïstiek, aan de slag hoe we trauma via diverse middelen en oefeningen kunnen werken aan herstel.

Vooral veel practicum om samen de ervaringen te delen en koppelen aan een begeleidingsplan.

Dag 3

Gaan we met Ingrid Vlemmings met familieopstellingen en Trauma aan de slag.

Bij trauma gaat het om leven en dood. Om te overleven wordt de te heftige emotionele ervaring vaak uit het bewustzijn gedrukt: het traumadeel. Men leeft verder in het overlevingsdeel.

Herken jij dit bij jezelf en/of bij cliënten? Hierbij wordt een deel van de ziel afgesplitst (F. Ruppert).

In de opstelling erkennen wat er werkelijk is, is een van de meest helende bewegingen. Wat of wie mag er niet zijn? Een familiegeheim? Wat je probeert te vermijden komt via een omweg je terug.

Systemen willen compleet zijn en stromen. In de opstelling proberen we erachter te komen hoe een probleem of gedrag, een reactie, een oplossing is voor het systeem. We zoeken én er ontstaat wat destijds ontbrak, namelijk liefde, waarheid en werkelijkheid.

Dag 4

Gaan we wederom via casuïstiek (ook door deelnemers in te brengen) aan de slag hoe we psychotrauma via diverse methodieken kunnen werken aan herstel en samen de ervaringen te delen en koppelen aan een begeleidingsplan. Samen gaan we het diverse aanbod uitwerken en oefenen in de praktijk.

Leerdoelen

De deelnemer:

  • Heeft inzicht in de achtergrond en signalen van psychotrauma
  • Heeft inzicht hoe trauma en de polyvagaaltheorie met elkaar in relatie staan
  • Heeft inzicht en vaardigheden toegevoegd in de herstel-stappen vanuit de haptonomische begeleiding
  • Kan doorgroeien in de eigen praktijk om met deze doelgroep aan de slag te gaan
  • Heeft inzicht in herstel-stappen vanuit diverse disciplines om van daaruit samen te werken
  • Heeft via familieopstellingen de mogelijkheid om een kleine opstelling te doen met psychotrauma, zicht op de kenmerken van de verschillende delen (trauma-, overlevings- en het gezonde deel) bij jezelf en ook inzetbaar bij je cliënt

Concreet

Trainers

Marina Boonman-van der Kroon is directeur van Vesta (opleidingsinstituut) en integratief therapeut/ integratief kinder- en jeugdtherapeut;

Ingrid Vlemmings is trainer, systemisch coach, begeleider (Familie)Opstellingen, ergo- en haptotherapeut, en verlies- en rouwdeskundige;

Gonny van Boxtel, haptotherapeut en docent aan het ITH.

Data: 25 september, 09 en 30 oktober, 27 november 2024

Tijd: van 10.00 – 17.00 uur

Doelgroep: Haptotherapeuten (i.o), Haptonomisch Counselors (i.o.) en alle overige Professionals

Investering: € 1095,- incl. lunch/koffie/thee en trainingsmateriaal.

Locatie: ITH Zeigelhof 28, te Nijmegen (zie onze website voor de routebeschrijving en parkeertips>>).

VVH Accreditatie 44 punten.  Het NFG erkent de accreditatie van de VVH. NVPA

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH juni 2024

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

+