Wat je zegt ben je zelf 19-11-21

<Terug

Wat je zegt ben je zelf

 

Een verdiepende training .....

In 4 dagdelen rondom verwondering, excellent luisteren, feedback, liefdevolle directiviteit en patroonconfrontatie........

 

 

Verbaal en non-verbaal communiceren gaan hand in hand. Als mens zijn we zó sensitief dat we onmiddellijk voelen wanneer er iets niet klopt tussen inhoud en vorm. Omgekeerd laat iemand onmiskenbaar zichzelf zien in de taal die hij spreekt. Binnen een therapeutische begeleiding is zowel de verbale als de non-verbale uitdrukking van grote betekenis.

In deze masterclass staat de taal centraal: wat laat iemand van zichzelf zien in de woorden die hij kiest? Niet de interpretatie van jou (‘tussen de regels door luisteren’), maar datgene wat daadwerkelijk klinkt is het materiaal waarmee we werken. Daarbij speelt vanzelfsprekend de non-verbale ondersteuning een belangrijke rol, maar in deze training staat het gesprokene centraal. Wat iemand voelt, denkt en weet legt iemand feilloos in zijn taal. Vandaar: wat je zegt ben jezelf.

Ook in een non-verbaal georiënteerde begeleidingsvorm is de vaardigheid van het excellent luisteren van fundamentele waarde. Welke plek neemt de verbale communicatie in tijdens een begeleidingstraject? Welke rol spelen je eigen patronen in het contact met je cliënt?

Gedurende de masterclass worden nadrukkelijk verbanden gelegd tussen de theoretische en praktische aspecten van de gesproken taal, en het ontwikkelingsschema zoals dat gehanteerd wordt binnen de haptonomische visie van het organiserende instituut het ITH.  De betekenis van zowel verbaliteit als non-verbaliteit in een therapeutische context komt hiermee in een breed kader te staan.

Verwacht in deze masterclass een vaardigheidstraining waarmee je leert om scherp in te steken op verbale communicatie. Het resultaat is dat belemmerende patronen doorgaans in hoog tempo aan de oppervlakte verschijnen zuiver vanuit wat er zich direct, in de onmiddellijkheid van het gebeuren, laat zien en horen. Dat maakt deze werkwijze liefdevol, scherp, uitermate confronterend en op-de-huid, zonder dat de interpretatie van de begeleider leidend is.

Het theoretisch uitgangspunt van deze training is het Johari-Venster: men klopt aan voor hulp om verborgen delen zichtbaar te maken. De hulpverlener is in die opvatting uitgenodigd om verborgen delen te ontsluieren die de cliënt niet in staat is te zien (blinde vlekken). Het ontwikkelingsschema van het ITH vormt de verbinding met je eigen ontwikkeling in de ontmoetende vaardigheden als therapeut, coach, counsellor, etc.

Opzet

Masterclass van 2 dagen (4 dagdelen) met een tussentijdse praktijkopdracht.

Werkwijze

Aan de hand van communicatie oefeningen werken we met dat wat zich terplekke aandient. Je mag dus veel persoonlijke feedback verwachten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief meedoen en bereid zijn tot het onder ogen zien van eigen blinde vlekken middels het ontvangen van feedback van de andere deelnemers en van de trainers. Een tussentijdse opdracht om de leerervaringen te verankeren in de eigen praktijk is onderdeel van deze training.

Resultaat

Na afloop kan de deelnemer

… op basis van verbale communicatie interpersoonlijke patronen benoemen bij de ander

… op basis van eigen verbale en non-verbale uitdrukking patronen benoemen bij zichzelf

… even scherp als respectvol confronteren door teruggeven van deze patronen

… feedback ontvangen als handreiking voor de eigen ontwikkeling als (beroeps)persoon

… de betekenis van de persoonlijke wijze van verbale en non-verbale communicatie

verwoorden.

Concrete gegevens

Trainers       

Froukje Weidema (ethicus, dialoogtrainer, docent communicatie ITH)

Monique van Bilderbeek (docent haptonomie/haptotherapie, trainer/coach)

Duur                2 dagen

Data                 Vrijdag 19 november 2021 en vrijdag 3 december 2021, beide dagen van 10.00 – 17.00 uur.

Investering       € 625,00,- incl. lesmateriaal, koffie/thee en lunch

Doelgroep        Iedereen die werkt in therapeutisch georiënteerde beroepen en coachingsprocessen, in het bijzonder afgestudeerde Haptotherapeuten, Haptonomisch Counselors en studenten haptonomie van Synergos en de Academie voor Haptonomie. Coaches (i.o), Supervisoren (i.o.), Begeleidingskundigen (i.o.), therapeuten (i.o.), geestelijk verzorgers (i.o.) en overige professionals die in hun werk gebruik (willen) maken van confrontatie-technieken zijn eveneens van harte welkom!

Groepsgrootte minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers

Locatie             ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen  Zie Parkeertips »

Accreditatie: VVH 22 SBU/HTD en LVSC 3,5 PE-punten. De NFG erkent de accreditatie van de VVH. NVPA-punten te behalen.

 
 
 

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

 

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH juni 2021

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

 

Onze huidige corona-maatregelen:  Lees meer >>

+