“Omgaan met Kanker”

<Terug

Omgaan met kanker

 

Waar worstelen cliënten mee als ze te horen krijgen dat ze kanker hebben? Wat helpt hen om antwoorden te vinden om balans in hun leven te vinden ook al zijn ze ziek? Hoe kunnen ze leren vragen wat ze nodig hebben zodat anderen hen kunnen helpen hun ziekte te dragen? Hoe kunnen ze ontdekken waar ze kracht uit putten om hun leven opnieuw vorm te geven?
Binnen deze nascholing ”Omgaan met kanker” verdiepen we ons in deze vragen en eventuele antwoorden van cliënten en bespreken we hoe daarmee om te gaan binnen de haptotherapie.

Inleiding

De wereld staat voor uw cliënt op zijn kop als hij te horen krijgt dat hij kanker heeft. Hij krijgt te maken met lichamelijke pijn, lijden en afname van vitaliteit, met het innemen van andere posities en het maken van keuzes. Het toekomstperspectief is plotseling onzeker en het besef van eindigheid krijgt een heel concrete betekenis. Vaak is er daardoor sprake van het doormaken van een existentiële crisis waarin iemand weer een weg moet vinden in een wereld die voor hem voorgoed veranderd is. Gevoelens als onzekerheid en angst maar ook boosheid en verdriet, machteloosheid en eenzaamheid kunnen in heftige mate opspelen.
Ook voor de mensen om de cliënt heen heeft deze ziekte veel impact. Voor de cliënt is het heel belangrijk dat hij gesteund en gedragen wordt door de familie en vrienden om hem heen. Een lastige en soms moeilijke opgave door de verschillende posities waar de cliënten en hun dierbaren in terecht komen.
Tegelijkertijd vinden er medische behandelingen plaats die diep ingrijpen en de echte verwerking komt vaak pas na de behandelingen. Het is voor de cliënt een hele kunst om zich staande te houden als er zoveel gebeurt in zijn leven. Toch kan deze ziekte ook een kans bieden om tot een nieuwe balans te komen en hernieuwde zingeving van het leven. De innerlijke kracht wordt aangesproken en de mens met kanker heeft daarin ook wat te bieden aan zijn omgeving.

Doel en opzet

Het doel van deze tweedaagse nascholing is om inzicht te krijgen in de levensprocessen die de cliënt met kanker door kan maken. De betekenis van haptotherapeutische begeleiding en de ervaringen van cliënten hiermee komen aan bod. Juist het voelen van deze betrokken benadering direct aan het lichaam dat zoveel te verduren heeft, kan van grote betekenis zijn.
Daarnaast gaan we in de praktijk met elkaar aan de gang om te ontdekken wat haptotherapie kan betekenen voor cliënten die plotseling om moeten gaan met lichamelijk lijden, andere posities en perspectieven. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden wij hebben om de cliënt te ondersteunen in het omgaan met de vaak heftige emoties en gemoedsbewegingen. Samenwerking met andere hulpverleners komt daarbij ook aan bod.
We besteden aandacht aan het begeleiden van de cliënt in zijn zoektocht hoe hij om wil gaan met zichzelf maar ook met zijn omgeving. Dit is immers van grote betekenis in het verloop van het ziekteproces. Er zal via praktijkvormen ervaring opgedaan worden met het betrekken van de partners in dit proces. En hoe begeleiden we cliënten die, naast behoefte aan ondersteuning bij herstel en aanpassen aan de nieuwe situatie, vragen hebben om tot een hernieuwde betekenisgeving van hun leven en zingeving te komen.
Na afloop van de nascholing bent u beter in staat om via de haptotherapie en gebruik makend van andere hulpverleners uw cliënt in dit intensieve levensproces te begeleiden.

Literatuur ter voorbereiding

(De gevraagde literatuur wordt u per mail ter voorbereiding van de nascholing toegestuurd. Het staat u uiteraard vrij de literatuur aan te schaffen maar dit is dus niet verplicht)

  • Haes Hd, Gualthérie van Weezel L, Sanderman R. Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor professionals. 3e druk Assen: Koninklijke Van Gorcum; 2017. 560 p. Hoofdstuk 20: Persoonsgerichte en existentiële psychotherapie. Auteur: Grieteke Pool Pagina 335 – 352. Bijbehorende casusbeschrijving: Hoofdstuk 15: Een casus te benaderen vanuit verschillende psychotherapeutische kaders. Auteur: Leo Gualthérie van Weezel Pagina 267 – 272
  • Plooij EC, redactie: Gevoel voor Leven. Haptotherapeuten over hun werk. Blaricum: Van der Veer Media; 2007. 158 p. Hoofdstuk 8: Helende handen bij kanker. Haptotherapie, complementaire zorg als ondersteuning bij de behandeling en verwerking van kanker. Auteur: Tonny van Banning Pagina 127 - 138

Resultaat

De deelnemer:

  • is in staat om via haptotherapie en gebruikmakend van andere hulpverleners de cliënt in dit intensieve levensproces te begeleiden;
  • heeft ervaring opgedaan met het betrekken van partners in het ziekteproces o.a. via praktijkvormen.
  • is bekend met de mogelijkheden om de cliënt te ondersteunen in het omgaan met de vaak heftige emoties en gemoedsbewegingen ook in samenwerking met andere hulpverleners.

Concreet

Deze nascholing wordt verzorgd door:
Winnie Gunsing, Praktijk: Haptotherapie Centrum HTC Nijmegen; Praktijkdocent ITH; haptotherapeut in het Helen Dowling Instituut/HDI, locatie Arnhem.
Agnes van Swaay, Praktijk: In Goede Handen, Praktijk voor Haptotherapie, GZ-psychologie en Supervisie; Onderzoeker in het Radboudumc Nijmegen (promotie-onderzoek 'Haptotherapie bij kanker')

Winnie en Agnes hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met kanker in de verschillende stadia: zowel curatief (op genezing gericht), als palliatief (als genezing niet meer mogelijk is).

Data:  10 september en 01 oktober 2021, 10.00- 17.00 uur

Doelgroep: Haptotherapeuten en studenten Haptotherapie ITH, Synergos en Academie voor Haptonomie (voor deelnemende studenten geldt dat zij in hun laatste jaar van de opleiding moeten zitten).

Aantal: min. 8 en max. 18 deelnemers

Locatie: ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen (zie de website voor routebeschrijving en parkeertips)

Investering: €495,- incl. koffie/thee/lunch en via de mail de benodigde literatuur

 

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

 

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH februari 2021

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

 

Onze huidige corona-maatregelen:  Lees meer >>

+