De kracht van depressie 16-12-23

<Terug

De kracht van depressie

Het doel van deze interactieve bijeenkomst zal zijn het verschijnsel depressie vanuit diverse cirkels te belichten ten einde depressie beter te begrijpen, vroegtijdig te kunnen signaleren en te integreren in onze menselijke constitutie.

De uitwisseling is in principe geschikt voor iedereen.

Depressie treft niet alleen één persoon maar raakt vaak een kring van zorg om de depressieve persoon heen.

Depressie wordt thans gezien als een psychiatrische ziekte. Een chemische disbalans in de hersenen. Een fysiek ongemak. Een hapering van de machine. Het duidelijke signaal wordt met medicijnen gedoofd, verdoofd en zelfs met elektroshocks effectief verwijderd.

In zijn boek ‘Demonen in de middag' van Andrew Solomon, dat handelt over depressie, beschrijft de schrijver niet alleen zijn eigen depressies maar ook tal van andere gevallen. In zijn rondreis door therapieland, regulier en alternatief, komt hij tot de conclusie dat therapie in 25 tot 30 % depressies kan verminderen, antidepressiva 40 tot 50 % en elektroshocks 70 tot 80 %. Zijn lijvige studie wordt nu wereldwijd als handboek gebruikt door welzijnswerkers.

Officieel is depressie een sombere geestestoestand die langer duurt dan twee weken.

Depressie lijkt een toestand waarin we min of meer gedwongen worden om ons over onze schaduwzijden te buigen. Het integreren van deze schaduwzijden in ons menszijn kan ons krachtiger, weerbaarder en levenslustiger maken.

Je kunt ons menszijn zien als een herberg waarin verschillende gasten vertoeven.

Of als een orkest met verschillende stemmen en stemmingen.

Of als het palet van een schilder met alle mogelijke kleuren en combinaties.

Mensen zijn van nature veelzijdig en kleurrijk. 

Depressie is een toestand waar één van de gasten, of een groepje gelijkgestemden, de macht heeft overgenomen en er eigenlijk nog maar één klank mag klinken, één stemming de ondertoon mag voeren. Je kunt een mens ook zien als een staat in het klein. Door elk individu, elke staat waaien diverse winden, komen diverse stromingen samen. In een gezonde toestand is er ruimte voor diversiteit en voor wrijving tussen de diverse zijden. Tijdens een depressie vindt er eigenlijk een innerlijke staatsgreep plaats, vernauwt ons zelf- en wereldbeeld. Deze vernauwing leidt tot crises met soms rampzalige gevolgen. Het tijdig herkennen en erkennen van onze veelzijdigheid kan veel ellende voorkomen.

Allerlei gasten vinden onderdak in de herberg: kinderlijke, vrouwelijke, mannelijke. 

Het vroegtijdig onderkennen van onze veelzijdigheid kan allerlei identiteitsproblemen, zoals die vandaag de dag explosief gerezen zijn rondom onze seksualiteit wellicht voorkomen. Door identificatie met het stoffelijke, met ons omhulsel ontstaat er verwarring en vragen vooral jonge mensen zich af ‘wat’ ze zijn, raken ze kwijt ‘wie’ ze zijn en vergeten ze “dát” ze zijn. Deze 'zijnsvergetelheid' is een goede voedingsbodem voor een diepe depressie. 

We zijn niet identiek aan één van de gasten in de herberg. We zijn niet identiek aan de voortdurend veranderende verschijningsvorm waarin ons menszijn is vervat. Wij zijn de vormloze dimensie die aan alle vormen vooraf, doorheen en voorbijgaat. Het herinneren van deze dimensie is helend. Het in contact zijn met deze dimensie is heiligend.

Tijdens de bijeenkomst wil ik een lans breken voor het signaal depressie. 

Dit signaal is te interpreteren als een schreeuw van ons diepere wezen. Een uitnodiging van het leven om onverwerkte pijn te helen.

 

Concreet

Trainer: Frits Ottens (1960), studeerde filosofie en volgde een bewustzijnstraining aan de school voor Zijnsoriëntatie. Hij worstelde in zijn jonge jaren met depressies en kwam deze te boven. Wat hij niet onder woorden kan brengen probeert hij te tonen in zijn schilderijen.

Datum: 16 december 2023

Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur (Inloop vanaf 13.00 uur)

Investering: € 50,00.

Doelgroep: Voor alle belangstellenden

Locatie: ITH Zeigelhof 28, te Nijmegen (zie onze website voor de routebeschrijving en parkeertips>>).

 

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

 

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH december 2023

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

+