2-daagse Angst; de emotie van groei 22-11-23

<Terug

Tweedaagse nascholing

'Angst; de emotie van groei'

 

Inleiding

Iedereen komt in het leven grenzen van zichzelf tegen. Ervaringen op de grens van kunnen en niet meer kunnen. Erikson zegt hierover dat al vroeg in je ontwikkeling een blauwdruk wordt gemaakt hoe je reageert in crisismomenten. Angst is waar te nemen in het denken, voelen en handelen. Hoe dit crisismoment wordt beleefd en betekenis krijgt in die specifieke ontwikkelingsfase is afhankelijk van hoe je geleerd hebt om met problemen of weerstand om te gaan. In de kern is angst een heel natuurlijke emotie die je activeert om in crisissituaties de juiste keuzes te maken. Maar soms kan het ook verlammen, aanzetten tot weerstand bieden of zelfs ontlopen van de confrontatie (freeze, fight en flight). In de haptotherapeutische praktijk vertalen cliënten dit in vragen met betrekking tot gebrek aan veerkracht en doorzettingsvermogen, incompetent zijn en missen van sociale vaardigheden.

Tijdens deze themadag wordt de verbinding gelegd tussen verschillende vormen van angst en de praktijk van de haptotherapie. We gaan met behulp van de middelen uit de haptotherapie de cliënt leren verstaan in de kern (de blauwdruk) hoe hij zich verhoudt in relatie tot zichzelf en anderen in grenssituaties, waardoor de angst weer betekenis krijgt als emotie tot groei.

Opzet en werkwijze

Tweedaagse nascholing

In de ochtend zal Marina Boonman – van der Kroon de verschijningsvormen en betekenis van angst vanuit verschillende psychologische stromingen belichten. Je krijgt een brede blik op angst en hoe deze zich vertaald in denken, voelen en handelen.

De middag wordt praktisch ingevuld, waarbij aandacht wordt besteed aan de waarneming van angst in beweging en ruimte, de betekenis van angst binnen het ontwikkelingsschema en de therapeutische consequenties hierop. De invulling van de begeleiding wordt gekoppeld aan de fase van ontwikkeling. Ter voorbereiding van de les wordt verzocht de toegezonden reader Haptonomische Begeleiding te lezen.

Dag twee is een verdiepingsslag. Uw casus m.b.t. Angst wordt in sub-groepjes vertaald naar het OWS, behandeldoelen worden geformuleerd en een behandelplan wordt opgesteld. De behandeling wordt daarna praktisch met elkaar geoefend.

Resultaat                    

De deelnemer:

  • Heeft zicht op verschillende soorten angst en de ontstaanswijze.
  • Weet welke begeleiding het meeste resultaat biedt bij de verschillende vormen van angst.
  • Kan de angst plaatsen in het ontwikkelingsschema.
  • Kan waarnemen hoe de angst zich vertaalt in de ontmoeting en op grenssituaties.
  • Kan het juiste aanbod geven in de drie verschillende angstpatronen.
  • Heeft behandeldoelen geformuleerd en behandelplan opgesteld.
  • Heeft behandelingen praktisch geoefend.

Concreet

Trainers: Marina Boonman-van der Kroon, directeur van Vesta (opleidingsinstituut) en integratief therapeut / integratief kinder- en jeugdtherapeut; Frans Hoendervangers, docent ITH en Haptotherapeut.

Datum: 22 november en 15 december 2023

Tijd: van 10.00 – 17.00 uur

Doelgroep: Haptotherapeuten (i.o), Haptonomisch Counselors (i.o.) en overige Professionals

Investering: € 475,- incl. koffie/thee en lunch en Hand-out

Locatie: ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen (zie de website voor routebeschrijving en parkeertips)

Accreditatie: VVH-16 punten. Het NFG erkent een accreditatie van de VVH. NVPA

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

 

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH juni 2023

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

+