Training Begeleiding van pubers en jong adolescenten

Training begeleiding van pubers en jong adolescenten

 “Puberteit: als je ouders vervelend beginnen te doen”

 

Inleiding

Zodra in een mensenleven zich, door de intrede van de puberteit, de adolescentie aandient staan de puber en zijn omgeving dikwijls turbulente jaren te wachten. Als gevolg van veranderingen in het brein en in het hormonaal stelsel van de puber veranderen zijn lichaam, denken, voelen en handelen ingrijpend. Op weg naar het loskomen van het ouderlijk nest en het vinden van een eigen identiteit moet de puber een veelheid van uitdagingen trotseren. Zeker in de huidige turbulente tijd. Wanneer ouders en hulpverleners kennis hebben van met name de neurologische veranderingen die de jongere fasegewijs doorloopt en zij bereid zijn de jongere te steunen in zijn ontdekkingstocht, neemt de kans op een veilige aankomt in de volwassenheid aanzienlijk toe.

In deze training zullen op de eerste 2 dagen in de ochtend een lezing worden gegeven door Marina Boonman- van der Kroon.

Op de eerste ochtend krijg je uitleg over het veranderde gedrag van de jongere en de daaraan ten grondslag liggende ontwikkeling in zijn hersenen. Je krijgt uitleg welke gevolgen dat heeft voor de veranderende wijze van communiceren met de puber.

Op de tweede ochtend wordt uitgelegd wat de invloed van social media op de ontwikkeling van de jongere is, wat pubers zo vatbaar maakt voor verslavingen en waardoor het risico op zelfbeschadigend gedrag en suïcide vergroot is in deze levensfase.

We kennen allemaal het dilemma waar we in deze belangrijke levensfase mee worstelen. We hebben allemaal ons als puber door deze levensfase heen geworsteld, ieder op zijn eigen unieke manier. Wanneer de puber zich meldt in de praktijk met een hulpvraag, worstelen we als begeleider met de vraag de ouder er wel of niet bij te betrekken. Deze worsteling is precies wat de puber ook door maakt en waar deze ontwikkelingstaak over gaat. Autonomie en verbondenheid, zal ik het zelf (en soms dus alleen) oplossen of betrek ik mijn ouders er nog bij, of hebben ze zich er al mee bemoeid?

De manier waarop de communicatie van de pubers wordt verstaan is in deze periode van groot belang. Hoe luister je als ouder? Hoe luister je als docent/ begeleider dan wel therapeut. Wat is de invloed van communicatie op ontwikkeling van de adolescent?

In deze snel veranderende wereld met veel digitale mogelijkheden zijn er veel dingen veranderd in korte tijd. Er ligt een zee aan mogelijkheden om contact te maken met de wereld om je heen, maar is de wereld die je te zien krijgt van de ander ook de werkelijkheid of hoe reëel is deze wereld? Het perfecte plaatje wordt getoond, emoties van boosheid en blijdschap worden makkelijk gepost Hoe staat het met het tonen van verdriet, angst, machteloosheid, eenzaamheid? De wereld van social-media is een belangrijke pijler voor de adolescent om zich aan te meten / mee te verbinden. Hoe kwetsbaar is de puber eigenlijk en welke factoren zijn daarop van invloed. Wat is er nodig om van kwetsbaar naar weerbaar te gaan?

In deze training gaan we inzicht geven in sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van adolescenten aan de hand van veranderingen in hun hersenstructuren in de loop van deze levensfase. Als wij als begeleiders de neurologie wat beter snappen, en de daaruit voortvloeiende gedragsveranderingen (en ontwikkelingstaken) is het ook makkelijker in te zien waarom iets wel of niet werkt (bv in de communicatie) op een bepaalde leeftijd. 

Zo kan de begeleider inzicht geven in de communicatievormen op social media waardoor de puber bewuster om kan leren gaan met deze vormen van communicatie.

Ook is bij zelfbeschadiging, verslavingen en suïcide-gedachten er meer aan de hand. Daarbij is het juist weer zinvol om daar de existentiële dimensie te kijken. Het recht om te bestaan. Middels affectieve bevestiging kan de puber weer meer worden wie hij of zij is. 

Het thema, wat als rode draad door deze periode loopt, is de balans zoeken tussen autonomie en verbondenheid. Door beter te leren (affectief?) te communiceren kan de adolescent leren zich te uiten en uit te spreken of hij juist behoefte heeft aan autonomie of meer het samen wil voelen.

Vanuit het OWS is het een logisch ontwikkeling om jezelf leren uit te spreken in eigenheidsontwikkeling om zodoende een zelfstandige manier van in contact staan met de ander ontwikkeld kan worden. Wanneer dit als veilig gevoeld wordt ontstaat er een diepere verbinding en kan er ook een intiemere laag aangeboord worden in contact met de ander.

In deze dagen gaan we de verkregen inzichten toespitsen op de bovengenoemde problematiek en vervolgens gaan we in de inzichten uitwerken in theorie en praktijk, waarin ons theoretisch kader “het Ontwikkelingsschema- OWS” de leidraad is.

Doel

Het samen onderzoeken van de begeleiding van pubers en adolescenten in hun weg naar een zelfstandig bestaan.

Werkwijze

In deze 3 dagen besteden we aandacht aan

 • De communicatie met de puber.
 • Het begeleiden van de pubers en adolescenten om zelf zijn eigen levensrichting te zoeken.
 • Aan de hand van thema’s wordt de begeleiding gekaderd:
 1. communicatie Social Media
 2. Verslavingen, eenzaamheid
 3. Zelfbeschadiging en suïcide
 4. Identiteit, autonomie – verbondenheid en keuzestress

Dag 1 gaan we het communiceren met pubers en adolescenten centraal stellen. Hoe werkt het puberbrein en wat voor gevolgen heeft dit voor hoe zij in het leven staan. Over het veranderde gedrag van de jongere en de daaraan ten grondslag liggende ontwikkeling in zijn hersenen. Je krijgt uitleg welke gevolgen dat heeft voor de veranderende wijze van communiceren met de puber.

Dag 2 gaan we in de ochtend ons verdiepen in wat de invloed van social media op de ontwikkeling van de jongere is, wat pubers zo vatbaar maakt voor verslavingen en waardoor het risico op zelfbeschadigend gedrag en suïcide vergroot is in deze levensfase.

Social media is een manier van leven geworden die belangrijk is geworden in het vormen van de identiteit. Is er ruimte voor autonomie of is de verbondenheid met de groep leidend (of lijdend) Wat zijn oorzaken vertaald vanuit het ontwikkelingsschema en hoe kunnen we weer gaan aanspreken tot ontwikkelen. Waar worden ouders betrokken en hoe worden de pubers zelf aangesproken om weer in verbinding te kunnen zijn.

 

Dag 3 staan we stil bij identiteit, autonomie - verbondenheid, en keuze (-stress). Het hebben van een veilig nest geeft geborgenheid en een mooie grond om te gaan ontwikkelen. De ontwikkeling van pubers gaat over het loskomen en onthechten van deze veilige verbinding en gaan ontdekken wat je nodig hebt om tot zelfstandigheid te komen. Keuzes maken is belangrijk om je identiteit te vormen en te kunnen ontdekken wie je bent.

 

Leerdoelen

De leerdoelen zijn, dat de deelnemer:

 • heeft kennis van hoe het puberbrein werkt
 • heeft zicht op de communicatie met een puber/adolescent
 • heeft handvatten hoe om te gaan met verslaving / (gezond) gebruik van social media
 • heeft inzicht in de uitwerking van het omgaan met leeftijdgenoten, wanneer deze nog passend is en wanneer deze in eenzaamheid en eventueel in suïcide overgaat
 • heeft handvatten hoe om te gaan met deze problematiek en hoe samen te werken met andere disciplines in dezen
 • heeft inzicht hoe je de leefwereld van de puber/adolescent kan betrekken bij hun vraagstukken
 • heeft een uitbreiding van zijn handelingsrepertoire gekregen en nieuwe vaardigheden toegevoegd

Concreet

Trainers:

Marina Boonman-van der Kroon, directeur van Vesta (opleidingsinstituut) en integratief therapeut/integratief kinder- en jeugdtherapeut; Gonny van Boxtel en Monique van Bilderbeek, docenten haptotherapie ITH

Doelgroep: Haptotherapeuten (i.o.), Haptonomisch Counselors (i.o.) en overige professionals.

Deelnemers: minimaal 6 en maximaal 24 deelnemers

Data: dinsdagen 7 - 21 november en 5 december 2023

Investering: € 795,-

Locatie: ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen (zie de website voor routebeschrijving en parkeertips)

Accreditatie VVH 21 punten. Het NFG erkent de accreditatie.

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

 

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH juni 2023

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

+