Themadag Burn-out

Themadag Burn-out

‘een levensfase met nieuwe kansen’

 

Inleiding

‘In totaal hebben meer dan 1 miljoen werknemers (uit alle leeftijdscategorieën) last van een burn-out.’ meldden het CBS en TNO ons in 2018.

Een zieke werknemer kost de werkgever al gauw minimaal 250 euro per dag. Naast het persoonlijke leed van de patiënt (en diens omgeving) kost burn-out de maatschappij jaarlijks een vermogen, terwijl met de juiste kennis, en juiste toepassing daarvan en de meeste gevallen een burn-out voorkomen kan worden.

Tijdens deze lezing wordt besproken hoe een burn-out ontstaat; welke factoren daarbij een rol spelen; wat de signalen van een burn-out zijn en welke neurologische processen daaraan ten grondslag liggen en hoe de begeleiding aan een cliënt met een burn-out wordt vormgegeven.

In de middag gaan we de koppeling maken met de haptonomische begeleiding bij cliënten met een burn-out.

Vaak wordt in begeleidingen van burn-out vooral aandacht besteedt aan het leren grenzen bewaken en ‘leren nee zeggen’.  Maar dat is niet de kern van onze haptonomische visie op burn-out.

De definitie van de burn-out vereniging luidt: “Burn-out is een toestand (of dreiging) van emotionele uitputting n.a.v. menselijke relaties”.

Het kenmerk van mensen met burn-out is emotionele uitputting n.a.v. ervaren overbelasting m.b.t. medemensen. Ze zijn op zoek naar bevestiging in doen/ presteren. Ze worden zo gewaardeerd maar niet gevoed in hun ontwikkeling. Dit kan leiden tot compensatiegedrag waarin er steeds de behoefte aan waardering is maar dit leidt niet tot een bevestiging van de mens zelf. Deze mensen worden niet in hun kern aangesproken. Ze hebben dit vaak ook niet ervaren in opvoeding of in latere relaties met de mensen om hen heen. Zodoende ontwikkelt zich een verminderd basaal vertrouwen in eigen menselijke competenties. Dit verminderd vertrouwen kan leiden tot het grondpatroon dat de bewegingen met name naar buiten (de ander) gericht zijn terwijl de voeling/verbinding met zichzelf, de bewegingen naar binnen (veel) minder aanwezig zijn.

 

We gaan deze middag vooral aan de slag met deze sociaal emotionele aspecten van burn-out, te weten: het betrekken en betrokken worden van zichzelf met de leef -/werkwereld om je heen, het bevestigen van het Zijn en ervaren en beleven dat je er niet alleen voor staat. Essentie is het vertrouwen in de ander en vertrouwen in jezelf, oftewel de basisveiligheid herstellen / bevestigen.

De verbinding (weer) ervaren met jezelf in relatie tot de ander(en) is de kern van onze haptonomische insteek.

In theorie maar vooral in praktische zin gaan we met elkaar het aanbod ervaren van bovengenoemd thema. Via het concrete ervaren in het hier-en-nu waardoor je tot bewustwording kan komen en daar betekenis aan kan verlenen biedt mogelijk nieuwe keuzemogelijkheden, waardoor je als mens op jouw eigen wijze je leven weer invult.

 

Resultaat             

De deelnemer:

  • heeft zicht op de ontstaanswijze van burn-out.
  • kan de burn-out in het ontwikkelingsschema verstaan.
  • kan waarnemen hoe de burn-out zich vertaalt in de ontmoeting en op grenssituaties.
  • weet welke begeleiding het meest passend is bij burn-out.

 

Concreet

Trainers: Marina Boonman-van der Kroon, directeur van Vesta (opleidingsinstituut) en integratief therapeut / integratief kinder- en jeugdtherapeut; Frans Hoendervangers, docent ITH en Haptotherapeut.

Datum: maandag 24 januari 2022 van 10.00 – 17.00 uur

Doelgroep: Haptotherapeuten, Haptonomisch Counselors en studenten ITH, Synergos en Academie voor Haptonomie en overige professionals.

Deelnemers: minimaal 6 en maximaal 24

Investering: € 210,- incl. koffie/thee en lunch en hand-out

Locatie: ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen

Accreditatie: VVH 8 punten, de NFG volgt de VVH, NVPA.

 

Inschrijven kan via onze winkel >>

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

 

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH december 2021

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

 

Onze huidige corona-maatregelen:  Lees meer >>

+