Genderidentiteit, hij/zij – hem/haar – zijn/haar – die – hen – hun

Genderidentiteit: hij/zij – hem/haar – zijn/haar – die – hen – hun

 

Kleur bekennen, in het mogen zijn wie je werkelijk bent en wilt zijn.

 

Een groot verlangen van veel transgender personen is om te mogen zijn wie ze werkelijk zijn.

De ‘standaard’ zwart – wit indeling van een man-zijn en een vrouw-zijn is voor velen niet passend. Ze willen zo graag zichzelf kunnen en mogen zijn maar dat is soms lastig binnen deze tweedeling.

Onze Nederlandse taal kent enkel de mannelijke of vrouwelijke aanspreekvorm. De laatste tijd trachten activisten in het Nederlandse taalgebied de termen voor non-binaire personen ingang te doen vinden. De huidige binaire voornaamwoorden hij/zij, hem/haar, zijn/haar krijgen respectievelijk gezelschap van die, hen en hun.

 

 

 

De regenboogvlag wordt niet voor niets telkens uitgebreid met een nieuwe kleur en een nieuw vlak. Iedere “groep” zoekt erkenning voor hun beleving van zichzelf in hun mens-zijn.

Pas als alle kleuren worden erkend zou de vlag misschien terug kunnen naar de regenboog, als symbool dat iedereen mag zijn wie die in de kern is!

Inleiding

Kwetsbaarheid, eenzaamheid en zoeken naar erkenning is wat deze doelgroep typeert.

De trajecten die zij ‘moeten’ volgen zijn mensonterend. De eisen die gesteld worden, de afstandelijkheid die ervaren wordt, de taal die gebezigd wordt die pijnlijk is, aantasting van de fysieke integriteit…. Allemaal niet de menselijke maat waar ze zo naar verlangen. Gezien en erkend worden! Vaak zien we een trauma eronder zitten door bv ontkenning van wie men is, gepest zijn, etc.

Voor therapeuten dé uitdaging om naast deze medemensen te gaan staan in hun strijd en eenzaamheid. Maar daarvoor moet je eerst de ander kunnen ontmoeten en daarin open, vrij en oordeelvrij omgaan met hen. Kunnen signaleren dat er een thema speelt, met een (mogelijk) trauma in de onderstroom.

Kun je hen echt van binnen zien of blijf je hangen bij de buitenkant. Ontmoeten vanuit verwondering.

De cijfers:

 • bij lesbische en biseksuele vrouwen voelt 22% zich eenzaam;
 • bij LHBTI-mannen voelt 12,5% zich (heel vaak) somber of eenzaam;
 • bij transgenders voelt 66% zich eenzaam, waarvan één kwart zich zeer sterk eenzaam.

 

(bron: http://aanpakeenzaamheid.nl/lhbti/)

 

Nadrukken binnen de begeleiding

Wat kunnen wij deze mensen bieden in welke vorm van begeleiding dan ook.

Naast ze gaan staan en hen begeleiden in (een eventueel voortraject van (medische) stappen/transitie):

 • Hen stutten en ondersteunen in de lange wachttijd (3,5 jaar op dit moment!)
 • Onderliggend trauma onderzoeken én begeleiden en/of de eventuele suïcidaliteit onderzoeken
 • Helpen alle tegenslagen te verwerken en successen vieren
 • Voeling krijgen en/of behouden in hun eigen lijf, welke ze graag anders zouden willen hebben
 • Het ondersteunen in het ervaren van grenzen
 • Gevolgen die optreden tijdens de hormoonbehandeling
 • Ondersteuning in het behouden/ herstellen van het contact met familie/naasten en het sociale netwerk

 

Een traject met (tijdens en na de (medische) stappen/transitie):

 • Omgaan met het ‘nieuwe’ lichaam en alles wat daarbij komt kijken
 • Identiteitsvraagstukken
 • Sociale netwerk onderhouden en/of uitbreiden
 • Omgaan met de aanwezige kwetsbaarheid
 • Vraagstukken m.b.t. relaties, seksualiteit en intimiteit
 • Zingeving en Religie

 

Wat bieden we in deze training

Naast kennis delen en uitwisselen, een ervaringsdeskundige die zijn verhaal verteld, gaan we ook praktisch aan de gang. Om (weer) te ervaren hoe je iemand ondersteunt in deze vraagstukken. Het zelf ervaren blijft een sterk én krachtig leermiddel om de stof goed te integreren.

We koppelen onze visie en theoretisch kader (OWS) aan de praktijk.

 

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Heeft kennis en achtergrondinformatie van de thematiek die speelt voor non-binaire personen
 • Heeft (meer) kennis over de grote diversiteit van genderidentiteit, genderexpressie en gendervraagstukken
 • Heeft weet van hoe een traject in de praktijk loopt en waar men mee te maken krijgt (bv onrecht en fysieke integriteit)
 • Is doordrongen van de kwetsbaarheid én eventuele zwaarte van deze doelgroep en de (mogelijke) onderliggende trauma’s
 • Heeft bewustzijn op het belang van de eigen attitude, waarin verwondering, gelijkwaardigheid, openheid en oordeelvrij zijn een essentiële rol spelen.
 • Is vrij in het bespreekbaar maken van de kwetsbare thema’s in deze begeleiding
 • Heeft een uitbreiding van mogelijkheden in de eigen praktijk om met deze doelgroep te werken, in samenwerking met de klinieken en/of andere disciplines
 • Heeft een uitbreiding van zijn handelingsrepertoire gekregen en nieuwe vaardigheden toegevoegd

Literatuurtips

Verplichte literatuur vooraf te bestuderen aan deze training:

 • Woelkens, M en Vries, de T. – FAQ Gender, Antwoorden op veelgestelde vragen als je iemand bent of kent die non-binair is – Uitgeverij BlossomBooks

Aanbevolen literatuur:

 

Concreet

Trainers:

 • Monique van Bilderbeek, docent en trainer bij het ITH.
 • Hanneke van Hout, werkt naast haar eigen haptonomiepraktijk ‘Vlam’ als jeugdzorgwerker bij EntreaLindenhout én als begeleider kleine groepen bij het ITH.
 • René Arntz, Haptotherapeut bij Haptoconsult, trainer, ervaringsdeskundige en is Gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. 

Data: 09 en 23 november en  04 december 2023

Investering: € 795,-

Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers

Doelgroep: (Hapto)Therapeuten en andere professionals in de welzijnszorg die affiniteit hebben met deze doelgroep of graag met hen willen (gaan) werken.

Locatie: ITH, Zeigelhof 28 te Nijmegen. Zie voor routebeschrijving en parkeertips>>.

Accreditatie: VVH punten aangevraagd, NFG erkent een VVH accreditatie, NVPA.

Vragen?
• Chat met ons
• Bel ons op 0246452451
Stuur een bericht

 

Informatie opleidingen
Wil je meer weten over onze opleidingen?

Brochure ITH juni 2023

Het ITH zal een voicemail of een mail-bericht uiterlijk in 3 werkdagen beantwoorden

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

+